Xe đẩy DM-082

Xe đẩy DM-082 được sử dụng rộng rãi trong spa dùng để đựng các dụng cụ hỗ trợ trong quá trình điều trị.
Thông số kỹ thuật

Các thông số có thể thay đổi tùy theo đời máy cụ thể và thời gian